Αρκαδία

Επικαιρότητα

 

 

 

 

 

Μπορείτε να μας στέλνετε τις δικές σας ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, νέα που θα θέλατε να ανακοινωθούν άμεσα στο internet, με
e-mail, επισυνάπτοντας φωτογραφίες, κείμενα Word κλπ.

 

 

Παρασκευή 29-6-2007

 

 

 

 
Υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ
Α. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι των πιο κάτω και κατέχουν τα αναφερόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλλουν αίτηση από 28-06-2007 μέχρι 9 lουλίου 2007, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, οδός Αν. Σεχιώτη 38-40, ΤΡΙΠΟΛΗ. Εκείνοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα ενταχθούν σε πίνακες που θα καταρτισθούν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και θα προσλαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες στις διοικητικές μονάδες που υπάγονται σ' αυτή.

Β. 1.Η αίτηση πρόσληψης υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86, ενώ η ανακρίβεια των στοιχείων που θα αναγραφούν σ' αυτή επισύρει τη διαγραφή από τους πίνακες ή την απόλυση, αν έχει προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα του κάθε υποψηφίου. Με την αίτηση ή οποία αποτελεί και δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 συνυποβάλλονται: Περισσότερα...

 

 

 

 
Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην πόλη της Καλαμάτας
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» προυπολογισμού 2 εκ. Ευρώ.

Με στόχο την παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους πολίτες του Δήμου Καλαμάτας για την ανάπτυξη «ψηφιακού ευρυζωνικού οικισμού» ενεκρίθη με πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο προυπολογισμού 2 εκ. Ευρώ.

Το έργο αφορά στη δημιουργία και ανάπτυξη ψηφιακού έξυπνου ευρυζωνικού οικισμου με την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών στο Δήμο Καλαμάτας με βασικό στόχο την παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε πολίτες.

Σκοπός των υπηρεσιών του «έξυπνου οικισμού Καλαμάτας» είναι να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επιπέδου των πολιτών που διαμένουν ή δραστηριοποιούνται στον «έξυπνο οικισμό» και να τους εξοικειώσουν με τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Επίσης η κάλυψη αναγκών που αφορούν στην καθημερινότητα, οικιακές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, αλλά ακόμα και το αίσθημα ασφάλειας στο χώρο διαβίωσης, αποτελεί ζητούμενο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν. Περισσότερα...

 

 

 

 
Γενική προκήρυξη πρωταθλημάτων μπάσκετ 2007-08
Η Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. κατά την αγωνιστική περίοδο 2007-2008, θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα, τα οποία και προκηρύσσει, και που θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη της και σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του καταστατικού των κανονισμών παιδιάς της Ε.Ο.Κ.  Περισσότερα...

 

 

 

 

 

 

DESTINO TOURS

 

 

 

 


[ Αρχική | Τουρισμός | Οικονομία | Πολιτισμός | Υπηρεσίες | Ενημέρωση | Όροι χρήσης | Επικοινωνία ]

Copyright © 2001-2011 - Φιλοξενία σελίδων Αρχική σελίδα