Αρκαδία

Επικαιρότητα

 

 

 

 

 

Μπορείτε να μας στέλνετε τις δικές σας ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, νέα που θα θέλατε να ανακοινωθούν άμεσα στο internet, με
e-mail, επισυνάπτοντας φωτογραφίες, κείμενα Word κλπ.

 

 

Σάββατο 1-11-2008

 

 

 

 
Ημερίδα με θέμα "Σεισμός, Περιβάλλον και Φυσικές Καταστροφές"
Ημερίδα με θέμα «Σεισμός, Περιβάλλον και Φυσικές Καταστροφές» πρόκειται να πραγματοποιήσει το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου στις 17.00 στο Ίδρυμα «Μνήμη Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφείρη» στο Άστρος Αρκαδίας, ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα. Η παραπάνω Ημερίδα οργανώνεται στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Leader+ και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ανάπτυξης αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στην τοπική κοινωνία.

Οι φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα οι ισχυροί σεισμοί που έπληξαν κατά καιρούς πυκνοδομημένα και πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα κατά τις πρόσφατες δεκαετίες, άφησαν, πέρα από τις ανθρώπινες και υλικές απώλειες, και ένα ισχυρό και αδιαμφισβήτητο δίδαγμα: Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ.

Με αφορμή την πρόσφατη συνεχόμενη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, διοργανώνουμε την Hμερίδα αυτή, που έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού σε θέματα σεισμικής επικινδυνότητας και προστασίας από το σεισμό. Η εν λόγω Ημερίδα θα αποτελέσει μια πολύτιμη ευκαιρία εξοικείωσης και γνωριμίας με το φαινόμενο, τις συνέπειές του και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

Στην ημερίδα εισηγητές θα είναι οι: Βασίλειος Παπαζάχος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΜ. Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ΕΑΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ. Παναγιώτης Καρύδης, Καθηγητής ΕΜΠ. Βασιλική Κουσκουνά–Τσιμπιδάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών. Αβραάμ Ζεληλίδης, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού. Παναγιώτης Μπαζίγος, Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μαρίνος Μπερέτσος, Διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

17:00 – Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
17:15 – Υποδοχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγρότοπου Μουστού, κ. Γεώργιο Χατζηγιάννη
17:30 – Υποδοχή από το Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας, κ. Γεώργιο Δαλιάνη
17:45 – Χαιρετισμοί επισήμων

Έναρξη εργασιών
18:00 – Μαρίνος Μπερέτσος, Δ/ντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε.
Δράσεις του τοπικού προγράμματος LEADER+ αναφορικά με το περιβάλλον
18:10 – Βασιλική Κουσκουνά – Τσιμπιδάρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών
Αρκαδία και σεισμοί
18:20 – Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών – Δ/ντής Γεωδυναμικού
Ινστιτούτου Ε.Α.Α. - Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Π.
Το σεισμικό πρόβλημα της χώρας μας και μέτρα προστασίας
18:50 – Βασίλειος Παπαζάχος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Η πρόγνωση των σεισμών
19:20 – Παναγιώτης Καρύδης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σεισμική προστασία
19:50 – Παναγιώτης Μπαζίγος – Γενικός Δ/ντής Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τεχνολογίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
20:10 – Αβραάμ Ζεληλίδης, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών – Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Χελμού & Βουραϊκού
Η γεωλογική προσέγγιση του σεισμού του Λεωνιδίου σε σχέση με τη γεωλογική εξέλιξη όλης της Πελοποννήσου
20:30 – Συζήτηση
21:00 – Κλείσιμο ημερίδας

 

 

 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελ-σου
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 τριανταπέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων με τις εξής κατευθύνσεις:
(α) Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων,
(β) Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, και
(γ) Οργάνωση και Διαχείριση Προγραμμάτων Βελτίωσης Υγείας.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας (ΦΕΚ 1112/τ.Β’/04.07.2007).

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου κατά προτίμηση πτυχιούχοι Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών.

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 21-11-2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ: Λυσσάνδρου 3-5, Σπάρτη, ΤΚ. 23100). Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συμμετοχής (το έντυπο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://sparti.uop.gr/~toda/metaptyxiaka.html )

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.

3. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας. Εφόσον υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που ο-η υποψήφιος-α δεν διαθέτει αποδεικτικό, η καλή γνώση της ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.

7. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

8. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης

Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια:

1ο Στάδιο.

Γραπτές εξετάσεις σε δύο Θεματικές Περιοχές: (α) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων, και (β) Αρχές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Οι εξετάσεις έχουν συντελεστή βαρύτητας 65% στη συνολική βαθμολογία και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων στις εξετάσεις των δύο παραπάνω Θεματικών Περιοχών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) για τη συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης (2ο Στάδιο). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2008, η πρώτη Θεματική Περιοχή «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων» στις 10.00-12.00, η δεύτερη Θεματική Περιοχή «Αρχές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών» στις 14.00-16.00 καθώς και η εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών στις 17.00-19.00.

Η εξεταστέα ύλη είναι: α) Για τη θεματική περιοχή «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Οργανισμών και Επιχειρήσεων»: 1. Σχεδιασμός, Οργάνωση, Στελέχωση και Έλεγχος-Αξιολόγηση στους σύγχρονους οργανισμούς 2. Ηγεσία 3. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. β) Για τη θεματική περιοχή «Αρχές Μάρκετινγκ Υπηρεσιών»: 1. Η έννοια, η φιλοσοφία και το περιβάλλον του μάρκετινγκ 2. Σχεδιασμός και περιεχόμενο της έρευνας μάρκετινγκ 3.Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ 4. Το μείγμα μάρκετινγκ.

2ο Στάδιο.

Αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, με συντελεστή βαρύτητας 20% στη συνολική βαθμολογία. (Συνεκτίμηση της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και ερευνητικής-συγγραφικής δραστηριότητας του υποψήφιου-ιας). Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε κλίμακα βαθμολογίας από 1-10 ανάλογα με τη συνάφεια των ανωτέρω χαρακτηριστικών με το ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων». Επίσης, το 2ο Στάδιο περιλαμβάνει Συνέντευξη των υποψηφίων με συντελεστή βαρύτητας 15%.

H διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Ενστάσεις κατά της διαδικασίας επιλογής μπορούν να υποβάλλονται εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος αρχίζουν τον Φεβρουάριο του Ακαδημαϊκού έτους 2008-09 και οι μέρες και ώρες διεξαγωγής του χαρακτηρίζονται από ευελιξία με σκοπό την διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λυσσάνδρου 3-5, Σπάρτη, ΤΚ 23100 κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 – 13:00, τηλέφωνο 27310-89670, Φαξ 27310-89678 ιστοσελίδα http://sparti.uop.gr/~toda/metaptyxiaka.html και e-mail: akourtes@uop.gr.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κωνσταντίνος Δημόπουλος

ΤΙΤΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (με βάση τις οδηγίες του ΑΣΕΠ)

Για την Αγγλική γλώσσα η καλή γνώση αποδεικνύεται :

Με πτυχίο:

§ FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
§ INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
§ BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
§ (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
§ LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL.
§ CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
§ CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
§ TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
§ Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iιι) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Ως πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης , περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα, κ.λ.π. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.

γ) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

 

 

 
Άμεση ανάγκη η Τράπεζα βλαστοκυττάρων
Ένας στους τρείς ασθενείς , που χρειάζεται να υποβληθεί σε αλλογενή Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων για ποικίλες βαριές παθήσεις, πεθαίνει κάθε χρόνο, γιατί δεν βρίσκει συμβατό δότη!!!
Οι περισσότεροι απ αυτούς θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, αν υπήρχαν μόνο 10.000 Μοσχεύματα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (βλαστοκυττάρων) σε δύο Δημόσιες Τράπεζες στην Ελλάδα. Περισσότερα...

 

 

 
Αναχώρησε για Αθήνα ο Αστέρας
Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί η προετοιμασία του Αστέρα για το αυριανό παιχνίδι Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ (4.45 μ.μ.) στο ΟΑΚΑ.
Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Πορτογάλος προπονητής της ομάδας Κάρλος Καρβαλιάλ ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία αναλυτικά απαρτίζεται από τους παρακάτω είκοσι ποδοσφαιριστές:

Γιώργος Αμπάρης, Νίκος Αναστασόπουλος, Ρικάρντο Εστέβες, Νίκος Λαζαρίδης, Φλάβιο, Μαρσελάο, Ζορζίνιο, Σωκράτης Φυτανίδης, Μπρούνο Ουριμπάρι, Πέτρος Κανακούδης, Οράσιο Καρντόσο, Αντριάν Μπαστία, Ρούντολφ Ντουαλά, Αντώνης Λαδάκης, Ίσραελ Νταμόντε, Ζαουάντ Ζαιρί, Λούσιο Φιλομένο, Μάρτιν Καμπούροφ, Φάμπιο Φελίσιο και Ντάνιελ Τσέζαρεκ.

Συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη, δεν συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του Αστέρα οι Μανώλης Ψωμάς, Λεωνίδας Αργυρόπουλος, Γαβριήλ Αποστολίδης και ο τραυματίας Ζεάν Κάρλος, ενώ στον αντίποδα επιστρέφουν στην αποστολή της ομάδας οι Οράσιο Καρντόσο, Μπρούνο Ουριμπάρι, Φλάβιο, Αντριάν Μπαστία, Μαρσελάο, Ζορζίνιο. Η αποστολή της ομάδας θα διανυκτερεύσει απόψε σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Δηλώσεις Καρβαλιάλ

Μετά το τέλος της πρωινής προπόνησης ο προπονητής του Αστέρα Κάρλος Καρβαλιάλ μίλησε για την καλή ατμόσφαιρα που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας, το δημιουργικό ποδόσφαιρο που αποδίδει η ομάδα στο γήπεδο, την βαθμολογική κατάσταση και φυσικά το Κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία καλή ατμόσφαιρα στην ομάδα. Ξέρουμε όλοι στην ομάδα (διοίκηση, προπονητές, παίκτες) τι κάνουμε και είναι θετικό για μας που αναγνωρίζεται πώς παίζουμε ποιοτικό ποδόσφαιρο, δημιουργούμε φάσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία, ενώ την ίδια στιγμή οι αντίπαλοί μας δεν μας απειλούν»

ΕΡ- Ναι, αλλά δεν κερδίζει η ομάδα σε όλα τα παιχνίδια...
- Αλλά δεν χάνουμε κιόλας. Οι άνθρωποι που βλέπουν και καταλαβαίνουν ποδόσφαιρο, αναγνωρίζουν ότι στις ισοπαλίες που φέραμε, εμείς ήμασταν αυτοί που… μυρίσαμε τη νίκη. Απλά, μερικές φορές οι μικρολεπτόμερειες κάνουν τη διαφορά. Χρειαζόμαστε λίγη τύχη και αν και δε θέλω να αναφέρομαι σε αυτά, οι καθηγητές διαιτησίας στα τελευταία παιχνίδια με Πανσερραικό και ΟΦΗ αναφέρθηκαν ότι δεν δόθηκε από ένα πέναλτι υπέρ του Αστέρα σε κάθε ένα παιχνίδι από αυτά. Αν είχαν δοθεί τα πέναλτι και τα είχαμε εκμεταλλευτεί, μπορεί να είχαμε τέσσερις επιπλέον βαθμούς και να ήμασταν τώρα στην 5η θέση της βαθμολογίας.

ΕΡ- Αύριο ο Αστέρας αντιμετωπίζει την ΑΕΚ...
- Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα, με καλό προπονητή και καλούς παίκτες. Ωστόσο και εμείς προετοιμαστήκαμε γι αυτό το παιχνίδι.

ΕΡ- Αυτή την εβδομάδα είχατε συναντήσεις...
- Αυτή την εβδομάδα κάναμε δύο μήτιγκ. Το πρώτο είχε να κάνει με τεχνικά θέματα με τους προπονητές των ακαδημιών και το δεύτερο έγινε με τον ιδιοκτήτη της ομάδας κ. Γιάννη Καυμενάκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ κ. Γιώργο Μποροβήλο και τον γενικό διευθυντή της ΠΑΕ κ. Δημήτρη Μποροβήλο, που είχε να κάνει με τα πλάνα εν όψει της μεταγραφικής περιόδου και την ενίσχυση της ομάδας. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις προετοιμάζουμε το μέλλον της ομάδας

Με πεντάρα συνέχισαν οι παίδες

Στο σημερινό παιχνίδι του παιδικού πρωταθλήματος, ο Αστέρας κέρδισε με 5-0 τον Παγγορτυνιακό χάρη σε ένα ξέσπασμα διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο. Τα τέρματα του Αστέρα σημειώσαν οι Κυριακάκος (3), Μπέμπης, Μάζης, ενώ σουτ στο δοκάρι είχε ο Κατσαρός.
Αστέρας: Θεοδωρακόπουλος, Κλαπής, Ορφανός, Προύντζος, Γκίτζας, Σβίγγος, Κατσαρός, Παρασκευόπουλος, Γκίκας, Κυριακάκος, Μπέμπης, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι Ψύλλας, Τσούκας, Δρόσος, Μάζης, Πετρόπουλος.

 

 

 

 

Αρχείο >>

 

 

 

 

 

 


[ Αρχική | Τουρισμός | Οικονομία | Πολιτισμός | Υπηρεσίες | Ενημέρωση | Όροι χρήσης | Επικοινωνία ]

Copyright © 2001-2011 - Φιλοξενία σελίδων Αρχική σελίδα