Ν. Αρκαδίας/ Κτηνοτροφική Παραγωγή

 

α/α

Μεταβλητές

Αρ. εκμεταλεύσεων

Ζώα

Απογραφή

Διαφορά

Απογραφή

Διαφορά

1999/2000

1991

(%)

1999/2000

1.991

(%)

1

Ιπποειδή

620,0

1.184,0

-47,6

839,0

1.436,0

-41,6

2

Όνοι

2.320,0

6.067,0

-61,8

2.931,0

8.700,0

-66,3

3

Βοοειδή Σύνολο

144,0

-

-

1.602,0

-

-

4

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

3,0

-

-

20,0

-

-

5

Λοιπές αγελάδες

23,0

-

-

160,0

-

-

6

Προβατοειδή Σύνολο

3.837,0

-

-

177.635,0

-

-

7

Προβατίνες αναπαραγωγής

3.601,0

-

-

137.342,0

-

-

8

Αιγοειδή Σύνολο

4.152,0

-

-

145.148,0

-

-

9

Αίγες αναπαραγωγής

4.068,0

-

-

110.459,0

-

-

10

Χοίρους Σύνολο

410,0

-

-

19.202,0

-

-

11

Χοιρομητέρες

22,0

137,0

-83,9

2.264,0

854,0

165,1

12

Κυψέλες μελισσών 

340,0

-

-

22.966,0

κυψέλες

-

-

13

Πουλερικά Σύνολο

8.292,0

10.887,0

-23,8

1.082.306,0

727.894,0

48,7

14

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

3.589,0

4.401,0

-18,5

291.583,0

435.582,0

-33,1

15

Όρνιθες αυγοπαραγωγής

7.762,0

9.405,0

-17,5

224.246,0

179.575,0

24,9

16

Άλλες όρνιθες και κοκόρια

3.979,0

5.656,0

-29,6

209.618,0

38.480,0

444,7

17

Άλλα πουλερικά (πάπιες κλπ)

435,0

569,0

-23,6

356.859,0

74.257,0

380,6

18

Κουνέλια

1.255,0

1.500,0

-16,3

27.697,0

35.313,0

-21,6

 


Copyright © 2001-2004 - Φιλοξενία σελίδων Η Αρκαδία στο internet