Ν. Αρκαδίας/ Γεωργική Παραγωγή

 

α/α

Μεταβλητές

Αρ. εκμεταλεύσεων

Εκτάσεις (σε στρέμματα) 

Απογραφή

Διαφορά

Απογραφή

Διαφορά

1999/2000

1991

(%)

1999/2000

1.991

(%)

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ

15.199,0

17.461,0

-13,0

 

 

 

2

Συνολική έκταση των εκμεταλ.

15.194,0

17.452,0

-12,9

884.766,9

1.037.554,5

-14,7

3

Xρησιμοποιούμενη γεωργική γη

15.188,0

17.441,0

-12,9

723.878,3

885.331,0

-18,2

 4

Ιδιόκτητη γεωργική γη

15.133,0

17.305,0

-12,6

594.230,5

724.804,8

-18,0

 5

Νοικιασμένη γεωργική γη

1.384,0

2.110,0

-34,4

118.005,7

148.325,3

-20,4

 6

Μεσιακή γεωργική γη

45,0

114,0

-60,5

945,2

3.197,5

-70,4

 7

Γεωργική γη κάτω από άλλο...

321,0

407,0

-21,1

10.696,9

9.003,4

18,8

 8

Αγροτεμάχια

15.188,0

17.441,0

-12,9

115.719,0

132.365,0

-12,6

 9

Σιτάρι μαλακό, ημίσκληρο

2.270,0

-

-

20.598,4

-

-

 10

Σιτάρι σκληρό

1.127,0

-

-

26.906,3

-

-

 11

Σίκαλη

33,0

167,0

-80,2

243,5

1.209,2

-79,9

 12

Κριθάρι

2.374,0

-

-

21.408,8

-

-

 13

Βρώμη

3.220,0

4.731,0

-31,9

39.558,5

41.299,9

-4,2

 14

Αραβόσιτος-καρπός

2.353,0

-

-

20.316,3

-

-

 15

Λοιπά σιτηρά για καρπό

51,0

-

-

432,0

-

-

 16

Ρύζι

1,0

-

-

3,0

-

-

 17

Βρώσιμα όσπρια

65,0

-

-

147,7

-

-

 18

Κτηνοτροφικά όσπρια

459,0

-

-

2.898,1

-

-

 19

Λοιπά κτην.όσπρια αμιγούς..

12,0

151,0

-92,1

181,0

695,2

-74,0

 20

Πατάτες

1.911,0

-

-

10.983,0

-

-

 21

Ζαχαρότευτλα

4,0

-

-

4,5

-

-

 22

Κτηνοτροφικά φυτά με ρίζες..

2,0

6,0

-66,7

3,0

21,5

-86,0

 23

Καπνός

-

-

-

-

-

-

 24

Λυκίσκος

-

-

-

-

-

-

 25

Βαμβάκι

2,0

-

-

55,0

-

-

 26

Ηλίανθος (ήλιος)

-

-

-

-

-

-

 27

Σόγια

-

1,0

-100,0

-

10,0

-100,0

 28

Λοιπά ελαιούχα φυτά

1,0

-

-

5,0

-

-

 29

Κλωστικά φυτά

-

-

-

-

-

-

 30

Αρωματικά, φαρμ/κα, ...

1,0

-

-

0,5

-

-

 31

Αλλα βιομηχανικά φυτά

3,0

3,0

0,0

15,0

22,5

-33,3

 32

Σύνολο νωπών λαχανικών

846,0

-

-

4.444,7

-

-

 33

Νωπά λαχανικά ανοικτού αγρού

343,0

253,0

35,6

2.283,7

1.060,3

115,4

 34

Νωπά λαχανικά κηπευτικής...

547,0

1.122,0

-51,2

2.161,0

2.925,9

-26,1

 35

Νωπά λαχανικά σε θερμοκήπια

60,0

-

-

176,1

-

-

 36

Άνθη και διακοσμητικά φυτά στο ύπαιθρο

4,0

8,0

-50,0

18,0

19,5

-7,7

 37

Άνθη και διακοσμητικά φυτά σε θερμοκήπιο

4,0

-

-

4,0

-

-

 38

Σύνολο κτηνοτροφικών φυτών

3.415,0

-

-

31.036,9

-

-

 39

Κτηνοτρ. φυτά πολυετούς καλ.

540,0

1.003,0

-46,2

3.022,6

5.170,8

-41,5

 40

Κτηνοτρ. φυτά ετήσιας καλ..

3.129,0

4.433,0

-29,4

28.014,3

33.250,5

-15,7

 41

Φυτείες σποροπαραγωγής

14,0

11,0

27,3

39,4

113,5

-65,3

 42

Αλλες αροτραίες καλλιέργειες

179,0

-

-

378,5

-

-

 43

Σύνολο αγραναπαύσεων

5.548,0

-

-

91.488,5

-

-

 44

Αγραναπαύσεις 1 έτους

2.853,0

4.737,0

-39,8

38.308,7

64.247,8

-40,4

 45

Αγραναπαύσεις 2-5 ετών

3.218,0

3.122,0

3,1

53.179,8

47.720,6

11,4

 46

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΟΤΡ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

9.138,0

-

-

271.345,7

-

-

 47

Οικογενειακοί λαχανόκηποι

5.355,0

5.705,0

-6,1

3.528,7

4.485,4

-21,3

 48

Μόνιμα λιβάδια και βοσκότ..

2.416,0

3.953,0

-38,9

132.384,6

168.147,9

-21,3

 49

Αγονοι βοσκότοποι

1.122,0

2.201,0

-49,0

73.969,9

125.812,0

-41,2

 50

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ.

3.050,0

-

-

206.354,5

-

-

 51

Σύνολο ελαιόδενδρων

10.145,0

-

-

164.380,1

-

-

 52

Ελιές για λάδι

10.135,0

10.303,0

-1,6

162.091,5

164.611,7

-1,5

 53

Επιτραπέζιες ελιές

217,0

139,0

56,1

2.288,6

1.561,0

46,6

 54

Ροδακινιές

63,0

-

-

164,0

-

-

 55

Βερικοκιές

78,0

-

-

455,8

-

-

 56

Κερασιές

1.117,0

-

-

4.672,2

-

-

 57

Λοιπά πυρηνόκαρπα

444,0

115,0

286,1

1.676,1

40,0

4.090,2

 58

Μηλιές

971,0

-

-

5.941,7

-

-

 59

Αχλαδιές

672,0

-

-

2.640,6

-

-

 60

Λοιπά δένδρα και θάμνοι νωπ.

285,0

279,0

2,2

1.228,2

1.654,5

-25,8

 61

Οπωροφόρα δένδρα υποτροπικής

3,0

14,0

-78,6

11,5

42,1

-72,7

 62

Δένδρα για καρπούς με κέλ..

4.766,0

5.089,0

-6,3

43.909,9

42.561,0

3,2

 63

Πορτοκαλιές

554,0

-

-

1.568,5

-

-

 64

Λεμονιές

214,0

-

-

354,6

-

-

 65

Μανταρινιές

338,0

-

-

1.018,4

-

-

 66

Λοιπά εσπεριδοειδή

10,0

25,0

-60,0

37,5

136,5

-72,5

 67

Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργ..

444,0

-

-

2.464,8

-

-

 68

Μόνιμες καλλιέργειες σε θερ.

1,0

-

-

2,5

-

-

 69

Αμπέλια που παράγουν οίνους ποιότητας

214,0

-

-

1.915,2

-

-

 70

Αμπέλια που παράγουν λοιπούς οίνουςΑρ.Εκμ/σεων):

3.953,0

-

-

9.962,5

-

-

 71

Αμπέλια που παράγουν επιτραπέζια σταφύλια

30,0

-

-

66,8

-

-

 72

Αμπέλια που παράγουν σταφίδα

5,0

-

-

24,5

-

-

 73

Φυτώρια

20,0

13,0

53,8

97,5

48,1

102,7

 74

Αλλες πολυετείς φυτείες (μόνιμες)

3,0

56,0

-94,6

56,5

216,3

-73,9

 75

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)

13.656,0

-

-

242.649,4

-

-

 76

Σύνολο άλλων εκτάσεων

7.785,0

10.498,0

-25,8

160.888,6

152.223,5

5,7

 77

Γεωργική γη που δεν καλλιεργείται

5.666,0

5.106,0

11,0

155.425,3

133.871,2

16,1

 78

Γεωργική γη με δασικά

77,0

612,0

-87,4

2.559,5

10.897,1

-76,5

 79

Αλλες εκτάσεις

2.829,0

7.056,0

-59,9

2.903,8

7.455,2

-61,1

 80

Ποτιστική γη

8.861,0

10.960,0

-19,2

93.639,3

109.237,3

-14,3

 81

Εκτάσεις που ποτίστηκαν μία ή περισσότερες φορές

8.603,0

10.260,0

-16,2

70.215,4

74.038,3

-5,2

 82

Επιδοτούμενη αγρανάπαυση

7,0

-

-

61,0

-

-

 83

Για μη αγροτικούς σκοπούς

2,0

-

-

55,0

-

-

 84

Επιδοτούμενα λιβάδια ή βοσκοτόπια

-

-

-

-

-

-

 85

Επιδοτούμενες δασικές εκτάσ.

5,0

-

-

100,0

-

-

 86

Επιδοτούμενες καλλ/γειες οσπρίων,ζαχ/των κλπ.

-

-

-

-

-

-

 


Copyright © 2001-2004 - Φιλοξενία σελίδων Η Αρκαδία στο internet